Disclaimer

De website Marcelsport met uitzondering van eventuele links naar organisaties waarmee wij samenwerken, zijn eigendom van marcelsport.com. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren en of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van marcelsport.com.

De inhoud van deze website is met de grote zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat informatie die door de marcelsport.com wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. marcelsport.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving toe te passen.